Børns udvikling

Vidste du at vuggestue kan være skadeligt for de sociale kompetencer?

Institutionslivet er en barsk opvågning for barnet og tit også for forældrene. I Danmark har vi en høj procentdel af børn i vuggestue og børnehave, og det er den gængse holdning, at dette er bedst for børnene. Men hvad gør det egentlig ved børnene at være afsted fra sine primære omsorgspersoner i så mange timer i løbet af dagen?

Derfor er åbenhed omkring børns seksualitet så vigtig!

Det er så vigtigt, at vi som voksne kan bevare en åbenhed og imødekommenhed, når det handler om børn og unges seksualitet. Børnene og de unge kan virkelig komme til at få et fordrejet og evt forkert forståelse af hvad seksualitet er, og at det ikke er farligt at snakke om. Så derfor opfordring til forældre og personale, øv jer i at snakke åbent omkring det med børnene.