Derfor er åbenhed omkring børns seksualitet så vigtig!

Det er så vigtigt, at vi som voksne kan bevare en åbenhed og imødekommenhed, når det handler om børn og unges seksualitet. Børnene og de unge kan virkelig komme til at få et fordrejet og evt forkert forståelse af hvad seksualitet er, og at det ikke er farligt at snakke om. Så derfor opfordring til forældre og personale, øv jer i at snakke åbent omkring det med børnene.